Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία παράγει και τυποποιεί ελληνικά προϊόντα κιγκαλερίας υψηλών προδιαγραφών,
χρησιμοποιώντας πάντα καινοτόμες ιδέες και άριστης ποιότητας υλικά.
Σημαία της εταιρείας είναι η διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της καθώς και η διάθεση
τους σε επιλεγμένα έργα, σεβόμενη πάντα τον καταναλωτή και τους συνεργάτες της.
Η εταιρεία συνεχώς επενδύει σε υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό και τεχνογνωσία, προκειμένου να
ικανοποιεί διαρκώς τις απαιτήσεις των πελατών της και παράλληλα να συμμορφώνεται πλήρως με τις
αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων και των διαδικασιών
παραγωγής του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.
Η CONVEX AEBE τον Νοέμβριο του 2010 πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή του δικού της συστήματος
ποιότητας σε συμφωνία με το ISO 9001:2008 και τον Μάρτιο 2019 με το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης ΙSO 14001:2015. Τα πιστοποιητικά μας χορηγήθηκαν από την TUV HELLAS εταιρεία από τις
πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς στον τομέα των πιστοποιήσεων.
Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της CONVEX εκτός των άλλων περιλαμβάνει συνεχείς ελέγχους
προμηθευόμενων υλών, παραγόμενων ημιέτοιμων σε όλες τις φάσεις παραγωγής και τελικών προϊόντων.
Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην πραγματικά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας με σκοπό την ικανοποίηση
του τελικού καταναλωτή.
Τέλος, η Convex εφαρμόζει το πρότυπο υψηλού επιπέδου προδιαγραφών διαχείρισης αποβλήτων με
σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη όπως η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της.
Τα παραπάνω αποτελούν συνεχή δέσμευση της Convex για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της.

Η CONVEX στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ακόμα περισσότερο την υψηλή ποιότητα των προϊόντων
της συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια στα οποία γίνονται:
Δοκιμές αντοχής στην οξείδωση σε καμπίνα αλατονέφωσης βάσει προτύπου EN 1670:2007 “Building hardware.
Corrosion resistance. Requiremnts and test methods.”
Η CONVEX συνεργάζεται με το αναγνωρισμένο Ιταλικό εργαστήριο LAPI για δοκιμές πομόλων θυρών
σε ελεγχόμενο περιβάλλον για αντοχή στην φωτιά βάσει προτύπου EN 1634-2:2008.Στην CONVEX έχουμε υιοθετήσει την χρήση του προτύπου BS EN 1906:2012:
Είδη κιγκαλερίας – Πόμολα τύπου μοχλού και τύπου κομβίου – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
για να αξιολογούμε την συμπεριφορά των προϊόντων μας.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων που περιγράφονται στο πρότυπο και η αξιολόγηση των προϊόντων
αντιστοιχούν σε μία ταξινόμηση ενός κώδικα 8 ψηφίων όπως ορίζει το πρότυπο.
Οι έλεγχοι που γίνονται σε εξωτερικά εργαστήρια αλλά και οι αντίστοιχοι εσωτερικοί ποιοτικοί
έλεγχοι μας δίνουν την δυνατότητα να ταξινομήσουμε τα προϊόντα μας βάσει του προτύπου.
Ήμαστε σε θέση να εκδώσουμε βεβαιώσεις για προϊόντα μας που να αναφέρονται σε αυτή την ταξινόμηση.Αντιμικροβικές βαφές και χρήση του  αναγνωρισμένου εμπορικού σήματος ANTIMICROBE SHIELD
στα αντιμικροβιακά της προΪόντα.
Δείτε όλα τα πιστοποιητικά της εταιρίας:

 

Πολιτικές Εταιρείας:

  1. Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος CONVEX
  2. Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού
  3. Κοινωνική Πολιτική