Τι είναι η Αντιμικροβιακή ιδιότητα;


Είναι η ικανότητα ενός υλικού να εξαλείφει ή να αδρανοποιεί τα μικρόβια, όπως βακτήρια, μύκητες (συμπεριλαμβανομένης της μούχλας) και τους ιούς.

Τι προσφέρει στον Άνθρωπο;
Μετατρέπει ένα προϊόν αφής σε ‘‘φιλικό και υγιεινό’’ για τον τελικό χρήστη.

Τι είναι η αντιμικροβιακή προστασία που επιπλέον προσφέρει σε όλα τα προϊόντα της η CONVEX;
Τα χρώματα με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες που χρησιμοποιεί η CONVEX περιέχουν πρόσθετα ειδικής τεχνολογίας που επιτρέπουν την ενσωμάτωση ιόντων αργύρου. Είναι γνωστές οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες των ιόντων αργύρου και έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία τους σε μεταλλικές ή άλλες επιφάνειες επιβραδύνει δραματικά την ανάπτυξη πληθυσμών με βακτήρια ή ιούς. Η χρήση τέτοιας τεχνολογίας βαφής επιτρέπει την αποτελεσματική αντιβακτηριδιακή προστασία της επιφάνειας καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του προϊόντος .

 
 

Πως λειτουργεί
η αντιβακτηριακή προστασία;

Δείτε στο γράφημα με ποιον τρόπο λειτουργεί η αντιβακτηριακή προστασία

Χωρίς αντιμικροβική προστασία Βήμα 1 / αγγίζοντας μια χειρολαβή
Βήμα 2 / Τα μικρόβια μεταφέρονται και μένουν στην επιφάνεια της
Βήμα 3 / Τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται

Με αντιμικροβική προστασία
Βήμα 1 / αγγίζοντας μια χειρολαβή
Βήμα 2 / Μια μικρή ποσότητα μικροβίων μεταφέρονται στην επιφάνεια της
Βήμα 3 / Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα μικρόβια ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ

 
 
 
 
 
 

Κατεβάστε το προσπέκτους της CONVEX και ενημερωθείτε για την Αντιμικροβιακή Προστασία

Φυλλάδιο Αντιμικροβιακής Προστασίας